♥ تمام محبتت را به پای دوستت بریز اما نه تمام اعتمادت را …

 ♥ عشق ساکت است اما اگر حرف بزند از هر صدایی بلند تر خواهد بود.

 ♥ رنگین کمان پاداش کسی است که تا آخرین قطره زیر باران می ماند.

 ♥ از شمع آموختم که :ایستاده بمیرم بی صدا بمیرم به پای دوست بمیرم.

 ♥ از زندگی هر آنچه لیاقتش را داریم به ما میرسد نه آنچه که آرزویش را داریم.

 ♥ زندگی ۳ ایستگاه دارد!عشق…جدایی….و مرگ آقا قربونت ایستگاه اول پیاده می شم.

 ♥ اگه یه روز سراغم رو گرفتی و ازم خبری نشد سری بهم بزن احتمالا بهت احتیاج دارم.

 ♥ خوشبخت ترین فرد کسی است که بیش از همه سعی کند دیگران را خوشبخت سازد.

 ♥ در نگاه کسانی که پرواز را نمی فهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر خواهی شد.

 ♥ عشق مثل یک ساعت شنی می ماند همزمان که قلب را پر می کند مغز را خالی می کند!!.

 ♥ هرگاه دلت هوایم را کرد، به آسمان بنگر و ستارگان را ببین که همچون دل من در هوایت می تپند.

 ♥ بدترین شکل دلتنگی برای کسی آن است که در کنار او باشی و بدانی که هرگز به او نخواهی رسید.

 ♥ دیگه یار نمی خوام وقتی که می بینی عشق دوروغه.

 ♥ چراغش بی فروغه آخه وقتی که وفا نیست عشقو عاشقی چیست؟؟؟؟؟؟ اگه یه روز رفتی و برنگشتی بهت قول نمیدم منتظرت بمونم اما ازت یه خواهش دارم وقتی اومدی یه شاخه گل رو قبرم بزاری.

 ♥ اگه روزی شاد بودی، بلند نخند که غم بیدار نشه و اگه یه روز غمگین بودی، آرام گریه کن تا شادی ناامید نشه. 

بقیه در ادامه مطلب