X
تبلیغات
رایتل
زمان ثبت : یکشنبه 31 مرداد‌ماه سال 1389 در ساعت 19:54 ~ چاپ مطلب
نویسنده : شهرام نادری

عنوان : تصمیم درست در موقعیت ها ! ...


تصمیم درست در موقعیت ها ! ...

مردی زیر باران از دهکده کوچکی می گذشت.
خانه ای دید که داشت می سوخت و مردی را دید که وسط شعله ها در اتاق نشیمن نشسته بود.

مسافر فریاد زد:
هی،خانه ات آتش گرفته است!
مرد جواب داد : میدانم.
مسافر گفت: پس چرا بیرون نمی آیی؟

مرد گفت:آخر بیرون باران می آید
. مادرم همیشه می گفت اگر زیر باران بروی، سینه پهلو میکنی.

زائوچی در مورد این داستان می گوید : خردمند کسی است که وقتی مجبور شود بتواند موقعیتش را ترک کند.